“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ

Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar):

-         Gämi gurluşyk we şuňa degişli ugurlar boýunça inženerler (inžener-defektowşik, inžener-tehnolog, inžener-konstruktor, inžener- taslama düzüji);

-         Önümçilik uçastogynyň brigadiri (masteri);

-         Sehleriň başlygy;

-         Barlag hil gözegçiligi boýunça inžener;

-         Ýonujy-frezerçi;

-         Stanoklaryň operatory;

-         Elektrokebşirleýjiler;

-         Gaz bilen kesijiler;

-         Montažçylar.

Bildirilýän talaplar:

·        Degişli ugurdan tejribesi bolmaly;

Isleg bildirýän dalaşgärler maglumatlaryny “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ-nyň saýtyna ugradyp bilerler.

Adres: Türkmenistan, Balkan welaýaty, ş.Türkmenbaşy, köç. Şagadam 8.

Habarlaşmak üçin belgiler: +993 243 49441; +993 243 49541; +993 243 60765.

Faks: +993 243 49542

E-mail: balkanshipyard.tm@gmail.com

Ýokary kwalifikasiýaly hünärmenlere ýaşaýyş jaý bilen üpjün ediler. Ýaşaýan ýerinden gatnatmak üçin ulag bilen  üpjün ediler, şeýle-de zadowyň çäginde naharhana hem bar.

Saýlanan dalaşgärler gürrüňdeşlige çagyrlar.

Biz size garaşýas!