Bildiriş

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýükleýiş-düşüriş işleri, terminallaryň ammarlarynda ýükleri saklamak we beýleki hyzmatlaryny daşary ýurt pulunda ýerine ýetirmek üçin täze Nyrhnamanyň hereket edip başlaýandygyny habar berýäris.