Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ähli hyzmatlarynyň sargytnamalary onlaýn görnüşinde kabul etmek mümkünçiligi ýola goýuldy

2021-nji ýylyň 20-nji dekabryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda, portda hyzmat bermek baradaky arzalary port.com.tm resmi  internet sahypasynda onlaýn ýagdaýda kabul edip başlanandygyny habar berýäris.

Goşmaça maglumatlar üçin port.com.tm web-sahypasyna girip bilersiňiz