Iýulda Burýatiýanyň Mongoliýa bilen serhedinde logistika terminaly açylar

2024-nji ýylyň iýulyna çenli Burýatiýanyň Mongoliýa bilen serhedindäki «Kýahta» barlag-gözegçilik nokadynyň çäginde logistika terminaly işe başlar. Bu barada Respublikanyň ýolbaşçysy Alekseý Sydenow «TASS» habarlar agentligine beren interwýusynda gürrüň berdi. Bu toplum Russiýa bilen Mongoliýanyň arasyndaky göni ýük akymyna, şeýle hem Hytaýyň harytlarynyň Russiýa Federasiýasyna geçirilmegine ýardam eder. Şol bir wagtyň özünde bolsa şu ýylyň iýul aýyna çenli Mongoliýa serhet geçelgesinden kabul edilen ýük awtoulaglarynyň sanyny artdyrar.

«1-nji iýuldan Kýahta şäherinde awtoulaglar üçin logistika merkezi açylar. Şeýlelik bilen, ýükleri gaýtadan işlemek, gümrük boýunça resmileşdirmek we ammar üçin infrastruktura döredilýär» — diýip, Alekseý Sydenow belledi.

Ol logistika terminalyny gurmak baradaky şertnamanyň 2022-nji ýylda ileri tutulýan ugurlaryň çäginde ýerleşýän «Burýatiýanyň» rezidenti bilen baglaşylandygyny ýatlady. Taslamanyň bahasynyň azyndan 350 million rubl boljakdygy çaklanylýar.