«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegçilik administrasiýasynyň gurluş düzümi
  • Administrasiýanyň başlygy
  • Başlygyň orunbasary
  • Gämi gatnawyna Döwlet gözegçiligi bölümi
  • Gämileri bellige almak we resminamalara gözegçilik bölümi
  • Deňizçileri diplomlaşdyrmak we deňizçiniň şahsyýetnamasy bölümi
  • Derýada we içerki suw ýollarynda ýüzüşiň we gämi gatnawynyň howpsuzlygy bölümi
  • Deňiz port kapitany gullugy