"Türkmendeňizderýaýollary" agentligi
Biziň bilen habarlaşmak üçin

Ähli ýüzlenmeleri aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly agentligimize ýetirip bilersiňiz.

Adres:

Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesi, jaý 8 "A", 745000, Türkmenistan

Telefon:

+993 243 20793

Faks:

+993 243 20744

E-poçta:

tmrl.k@online.tm