"Türkmendeňizderýaýollary" agentligi
Biziň bilen habarlaşmak üçin

Ähli ýüzlenmeleri aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly agentligimize ýetirip bilersiňiz.

Adres:

Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesi, jaý 8 "A", 745000, Türkmenistan

Telefon:

+993 243 60793

Faks:

+993 243 60744

E-poçta:

foreign_dept@tmrl.gov.tm