Dostluk gezelenji. Taklamakan we Ýüpek ýoly ýörişi 2024 Hytaýyň Horgos şäherinde başlandy

2024-nji ýyldaky Taklamakan we Ýüpek ýoly ýörişi Hytaýyň Sinszýan uýgur awtonom sebitindäki Horgosda başlandy. Bäsleşige Hytaýdan, Gazagystandan we Gyrgyzystandan gelen 130-dan gowrak ýaryşçy gatnaşýar.

Jemi uzynlygy 2523 kilometre barabar bolan 5 tapgyrda bäsleşmeli bolarlar. Bu ugur türgenlere üç ýurduň çägindäki tebigy landşaftlaryň gözelligini we dürlüligini görmäge mümkinçilik berer.

Ýörişe gatnaşyjylar Horgosdan Gazagystana we Gyrgyzystana bararlar. Iň soňky nokat Hytaýyň Sinszýan welaýatynyň Kaşgar etrabydyr. Ony 19-njy maýda tamamlamak meýilleşdirilýär. Taklamakan we Ýüpek ýoly 2024-nji ýyldaky halkara “Taklamakan Rally Raid 2024”-den öň geçirilýän dostlukly ýaryş.