Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçisiniň Türkmenbaşy Halkara deňiz portyna sapary

2022-nji ýylyň 25-nji aprelinde Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Türkmenbaşy şäherine saparynyň çäklerinde Türkmenbaşy Halkara deňiz portyna aýlanyp gördi.

Saparyň çäklerinde Ilçi Türkmenbaşy portynyň we “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy.