2023-nji ýylyň 9 aýy boýunça daşalan ýükleriň ösüş depgini

«Türkmendeňizderýaýollary» tarapyndan 2023-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýük daşamagyň umumy mukdary 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 119,9%  ösüş gazanyldy we 2 287,7 million tonna ýetdi. Umuman aýdylanda 2023-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýük daşamak boýunça Agentligiň meýilnamasy 122,3 % ýerine ýetirildi.

2023-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary boýunça ýük dolanşygy 709,741 mln.tn.km. boldy, bu görkeziji 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 121,8% ýokary we ýanwar-sentýabr aýlaryndaky ýük dolanyşyk meýilnamasy 228,0% ýerine ýetirildi.

2023-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary boýunça ýolagçy dolanşygy 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 106,9% ösüş gazanyldy we 128,200 mln.ýolagçy.km boldy. Meýilnamanyň ýerine ýetirilişi 128,1% barabar.

2023-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Ro-Pax awtoulag we ýolagçy gatnadýan paromlarda daşalan awtoulaglaryň sany 19 028,0 ýetdi we 2022-nji ýylyň degişli döwürleri bilen deňeşdirilende 127,4% ösüş gazanyldy.

Deňizde ýük daşamagynyň artdyrylmagy maksady bilen, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň portlary tarapyndan port töleglerine we hyzmatlaryna berilýän ýeňillikleriniň berilmeginiň netijesinde awtoulaglaryň sany köpeldi.

Habarlar
30 Noý 2023
«Astrakhan Porty» täze gämi gatnaw kompaniýany döretdi
29 Noý 2023
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň «Deňizçi» futzal topary dördünji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynyň ýeňijisi boldy
26 Noý 2023
Aşgabatda Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli halkara forum geçirildi
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň üsti bilen däne önümlerini multimodal görnüşde daşamak üçin nyrhlary hödürleýär.
25 Noý 2023
"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Russiýanyň Astrahan we Mahaçkala portlaryndan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen geçirilýän konteýner ýükleri üçin täzelenen nyrhnamalary hödürleýär
23 Noý 2023
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň başlygy Londonda geçirilen maýa goýum forumynda çykyş etdi
21 Noý 2023
“Turkmendenizderyayollary” administrasiýasynyň hünärmenleri Aktau teswirnamasynyň çäginde “Hazar deňzi ALPHA / BRAVO” atly bäşinji türgenleşige gatnaşdylar
02 Noý 2023
Aşgabatda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” 16-njy hyzmatdaşlyk Forumynyň çäklerinde “Ulag we logistika” atly 1-nji mejlisi geçirildi
01 Noý 2023
Translogistika Uzbekistan 2023
26 Okt 2023
“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklar we logistika bölümi okuw seminaryny geçirdi